Početnom konferencijom krenuo je još jedan EU projekt Opće bolnice Zadar pod nazivom “Vaša sigurnost je u našim rukama”. Konferencija je održana 12. prosinca, 2019. s početkom u 12 sati u predavaonici Opće bolnice Zadar. Navedeni Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a u sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020”. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 980.112,83 kn.

Voditelj Projekta je Boško Katić, struč. spec. oec., dok je administrativni suport Duje Mitrović, mag. oec. Ispred Opće bolnice Zadar kao bolnički edukatori sudjeluju: Prof.dr.sc.Boris Dželalija, dr.med., spec.infektolog, Ivanka Matas, dr.med., spec. mikrobiolog , Ines Leto, mag.med.techn., Darija Katuša, mag.med.techn., Kristina Bačkov, mag.med.techn., te Julija Šerić, dr.med., spec anesteziologije i intenzivne medicine. Osim eksperata za kontrolu bolničkih infekcija Opće bolnice Zadar predavanja će održati i eksperti iz kontrole infekcije iz Europe, kao i predavači Referentnog centra za kontrolu bolničkih infekcija Ministarstva Zdravstva.

Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi i nedovoljna sigurnost pacijenata ozbiljan problem u zdravstvenom sustavu. Prema Nacionalnom programu za kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi navodi se nužnost trajne edukacije o navedenoj problematici tijekom cjeloživotnog učenja zdravstvenih radnika. Ovim projektom namjeravamo upoznati stručno osoblje s rizicima stjecanja infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi, utjecati na njihovu promjenu ponašanja i primjerima dobre prakse utjecati na bolje rezultate zdravstvene skrbi.

Cilj projekta je povećanje razine znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevenciji bolesti kroz unaprjeđenje znanja i vještina medicinskih sestara – edukatora iz područja kontrole infekcija.

U vezi s navedenim ciljem planirani su slijedeći elementi projekta i njihovi ishodi:

  • Studijsko putovanje – s ciljem povećanja znanja medicinskih sestara – edukatora OB Zadar o prevenciji infekcija;
  • Opremanje predavaonice kako bi se osigurao kapacitet za održavanje stručnih skupova, radionica i trajnih edukacija;
  • Organizacija i provedba tri stručna skupa i radionica s ciljem povećanja razine znanja medicinskog osoblja i povećanje razine informiranosti o mjerama kontrole infekcija, te provjera razine znanja medicinskih sestara.

Ciljna skupina projekta su medicinske sestre – edukatori iz područja kontrole infekcija OB Zadar i drugi zdravstveni djelatnici za kontrolu infekcija i medicinske sestre/tehničari zaposleni u zdravstvenim ustanovama Zadarske županije, a krajnji korisnici su pacijenti Opće bolnice Zadar i drugih zdravstvenih ustanova čije medicinsko osoblje će biti uključeno u edukaciju.

Realizacijom Projekta: «Vaša sigurnost je u našim rukama» povećat će se razina znanja medicinskih sestara, kao i drugih profila zdravstvenih djelatnika iz područja kontrole infekcija, razina informiranosti bolesnika i njihovih obitelji o provedbi mjera kontrole infekcija, razina motivacije i implementacije standarnih operativnih postupaka iz kontrole infekcije u svakodnevnom radu od strane zdravstvenih djelatnika, smanjiti će prijenos infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i troškovi liječenja, a kao najvažnije povećat će se sigurnost pacijenata.