Vaša sigurnost je u našim rukama

Kratki opis projekta

Na temelju objevljenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Promocija zdravlja i prevencija bolesti Faza 1” u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020., Europskog socijalnog fonda, Ministarstvo zdravstva je 23. srpnja 2019. godine uručilo Općoj bolnici Zadar ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Potpisivanjem ugovora Općoj bolnici Zadar su djedjeljena bespovratna sredstva u ukupnom maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova od 980.112,83 kuna za unaprijeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika u promociji zdravlja i prevenciji bolesti. Projektom “Vaša sigurnost je u našim rukama” se planira provesti edukacija o kontroli infekcija povezanih s bolničkom skrbi koje su značajan javnozdravstveni problem na globalnoj razini, jer utječe na mortalitet i morbiditet bolesnika u bolnicama.

Ukupna vrijednost ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iznosti 980.112,83 kn. Razdoblje provedbe projekta je od srpnja 2019. do siječnja 2021. godine. Za više informacija možete kontaktirati voditelja projekta Boška Katića struč. spec. oec.

Svrha projekta

Svjetska zdravstvena organizacija navodi da od ukupnog broja inficiranih bolesnika, njih 10% umire. Procjenjuje se da će do 2050. godine, od infekcija uzrokovanih višestruko otpornim mikroorganizmima umrijeti oko 10 milijuna pacijenata. Uspješno implementiranim programima kontrole infekcija, veliki se broj istih može spriječiti. Prema Nacionalnom programu za kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi navodi se nužnost trajne edukacije o navedenoj problematici tijekom cjeloživotnog učenja zdravstvenih radnika. Najučinkovitiji način ulaganja u poboljšanje mjera za kontrolu infekcija je unapređenje edukacije iz tog područja.

Ciljna skupina

Medicinske sestre – edukatori iz područja kontrole infekcija OB Zadar i drugi zdravstveni djelatnici za kontrolu infekcija, a krajnji korisnici su pacijenti Opće bolnice Zadar i drugih zdravstvenih ustanova čije medicinsko osoblje će biti uključeno u edukaciju.

Cilj projekta

Povećanje razine znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevenciji bolesti kroz unaprjeđenje znanja i vještina medicinskih sestara – edukatora iz područja kontrole infekcija.

Pregled glavnih aktivnosti

Kako bi se ostvario cilj projekta planiraju se sljedeće aktivnosti:

Opremanje predavaonice čime će se omogućiti održavanje stručnih skupova i radionica i trajna edukacija otvorenog tipa iz područja kontrole infekcija i ostalih područja povezanih s promocijom zdravlja i prevencijom bolesti.

Educiranje stručnog osoblja i povećanje znanja medicinskih sestara – edukatora o kontroli infekcija kroz sudjelovanje u studijskom putovanju kojim će steći uvid u primjere dobrih praksi iz područja kotrole infekcija te usvojiti praktične vještine i znanja čime će se izravno doprinijeti povećanju znanja o prevenciji infekcija i njegovoj implementaciji u svakodnevnoj praksi.

Održat će se tri stručna skupa i radionice s ciljem povećanja razine znanja medicinskog osoblja i povećanje razine informiranosti o mjerama kontrole infekcija, te provjera razine znanja medicinskih sestara.

Očekivani rezultat

Realizacijom Projekta: «Vaša sigurnost je u našim rukama» povećat će se:

• razina znanja medicinskih sestara, kao i drugih profila zdravstvenih djelatnika iz područja kontrole infekcija,

• razina informiranosti bolesnika i njihovih obitelji o provedbi mjera kontrole infekcija,

• razina motivacije i implementacije standarnih operativnih postupaka iz kontrole infekcije u svakodnevnom radu od strane zdravstvenih djelatnika,

• smanjiti će prijenos infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i troškovi liječenja,

• kao najvažnije povećat će se sigurnost pacijenata.