Vaša sigurnost je u našim rukama

NACIONALNE SMJERNICE
ZA DJELATNIKE

Grlobolja

ISKRA smjernice za grlobolju: dijagnostički i terapijski pristup - hrvatske
nacionalne smjernice

Infekcija mokraćnog sustava

ISKRA smjernice antimikrobnog liječenja i profilakse infekcija mokraćnog sustava –
hrvatske nacionalne smjernice

Radne grupe

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH osnovalo je 16. prosinca 2010. godine
sljedeće stručne radne grupe za izradu nacionalnih smjernica.

Kirurška profilaksa

ISKRA smjernice za antimikrobnu profilaksu u kirurgiji – Hrvatske nacionalne smjernice

MRSA

Smjernice za prevenciju, kontrolu i liječenje infekcija koje uzrokuje meticilin-rezistentni staphylococcus aureus (MRSA)

Uzorkovanje venske krvi

Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu: Nacionalne preporuke za uzorkovanje venske krvi

Sepsa

Sestrinska razmatranja kao nadopuna smjernicama surviving sepsis campaign (SSC)

Higijena ruku

Smjernice za higijenu ruku u zdravstvenim ustanovama