Za djelatnike 5. modul

Dana 22. prosinca 2020 je održan 5. Modul edukacija u sklopu EU projekta “Vaša sigurnost je u našim rukama”.

Predavači i njihove teme su navedene kako slijedi:

00:00 Mag.med.techn. Asija Delalić (NHS National Health Service, London, UK), “COVID-19 u Ujedinjenom Kraljevstvu”

33:52 Izv.prof.dr.sc. Alan Medić, dr.med. (Zavod za javno zdravstvo Zadar), “Upravljanje epidemijom COVID-19 i cijepljenje”

52:20 Dipl.san.ing Biljana Perica, (Zavod za javno zdravstvo Zadar), “Kritične točke u predanalitičkoj fazi mikrobioloških pretraga”

1:11:35 Mag.med.techn. Marija Čulo, (Klinika za infektivne bolesti, Dr. Fran Mihaljević, Zagreb)

1:34:01 Mag.med.techn. Mihaela Kranjčević Šćurić, (Krapinske Toplice), “MDRO prijetnja ili noćna mora”

01:58:41 Mag.med.techn. Martina Močenić, (OB Pula)

02:17:00