Prim. mr. sc. Vesna Mađarić, dr.med. iz Opće bolnice Koprivnica u sklopu 3. Modula edukacija dana 4. prosinca 2020. održala je online predavanje na temu „Upravljanje primjenom antimikrobnih lijekova u OB Koprivnica“

Prof. dr. sc. Bruno Baršić, dr.med. iz Klinike za infektivne bolesti „Dr. F. Mihaljević“ u sklopu 3. Modula edukacija dana 4. prosinca 2020. održao je online predavanje na temu „Racionalna primjena antibiotika“

Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr.med. iz Klinike za infektivne bolesti „Dr. F. Mihaljević“ u sklopu 3. Modula edukacija dana 4. prosinca održala je online predavanje na temu "Kontrola širenja rezistencije na antibiotike".