Online edukacije zdravstvenih djelatnika u sklopu projekta “Vaša sigurnost je u našim rukama” nastavile su se 4. prosinca 2020. gdje su kao gostujući predavači sudjelovali liječnici s Kilinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu: dr. Baršić i dr. Tambić Andrašević. Njihovim predavanjima detaljno je opisana racionalna primjena antibiotika, kao i kontrola širenja rezistencije na iste. Značajan doprinos trećem modulu edukacija dala je i prim mr. sc. Vesna Mađarić, dr. med. iz Opće bolnice Koprivnica koja je u fokus svoga predavanja stavila temu upravljanja antimikrobnim lijekovima u OB Koprivnici, čime je svoju postojeću praksu uspješno prenijela i na zdravstvene djelatnike, a poglavito medicinske sestre Opće bolnice Zadar.

Predavači i njihove teme su bile:

  • Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr.med., Klinika za infektivne bolesti „Dr. F. Mihaljević“ – Tema predavanja: “Kontrola širenja rezistencije na antibiotike”
  • Prim. mr. sc. Vesna Mađarić, dr.med., OB Koprivnica – Tema predavanja: „Upravljanje primjenom antimikrobnih lijekova u OB Koprivnica“
  • Prof. dr. sc. Bruno Baršić, dr.med., Klinika za infektivne bolesti „Dr. F. Mihaljević“ – Tema predavanja: „Racionalna primjena antibiotika“.

Održana predavanja pogledajte u nastavku.