20. studenog 2020. Opća bolnica Zadar kao nositelj projekta “Vaša sigurnost je u našim rukama” počela je, a s obzirom na postojeću epidemiološku situaciju, s održavanjem online edukacija kako bi se u potpunosti mogao ostvariti projektni cilj: edukacija zdravstvenih djelatnika iz područja širenja i kontrole bolničkih infekcija. Na drugom modulu edukacija su kao predavači sudjelovali:

  • Martin Kiernan (Engleska), tema: „Bolničke infekcije i njihova kontrola“
  • Smilja Kalenić, Zagreb, „Uloga sestre za vezu u sprječavanju i kontroli infekcija u bolničkim uvjetima“
  • Morana Magaš, Rijeka, tema: „Link sestre u vrijeme COVID pandemije“
  • Smiljana Kolundžić, Zagreb, „Upravljanje dokumentacijom i i psihosocijalni pristup implementaciji propisanih postupaka u praksi“.

Održana predavanja pogledajte u nastavku.