Vaša sigurnost je u našim rukama

LITERATURA

Definicije zaraznih bolesti

Definicije zaraznih bolesti koje se obvezno prijavljuju dio 1 od 2

Definicije zaraznih bolesti

Definicije zaraznih bolesti koje se obvezno prijavljuju dio 2 od 2

TUBERKULOZA

TUBERKULOZA - Ponovni izazov medicini na početku trećeg tisućljeća

HACCP načela

Vodič dobre higijenske prakse i primjene HACCP načela za institucionalne kuhinje

Damani, 2019

Priručnik za kontrolu infekcija Nizam Damani, 2019.